8. разред


табеларни прорачуни from Jelena Arsenovic

КОРИШЋЕЊЕ УГРАЂЕНИХ ФУНКЦИЈА
Функције се описују формулама, таблицама или приказују графиконима. Ф-јом се свакој вредности независно промењиве Х додељује вредност промењиве Y до које се долази по формули y=f(x). Програму MS Excel придодат је низ потпрограма за сложенија израчунавања по одређеним формулама. Ти потпрограми се називају функције.
SUM - збир
AVERAGE - просек
COUNT NUMBERS - пребројавање ћелија у изабраном опсегу
MAX - највећи број
MIN - најмањи број
SQRT - корен
Приказати кроз графиконе!Izvor: https://youtu.be/YKV2vKKIr9k/
презентацију преузми овде

Нема коментара:

Постави коментар